Utflyttning

Om det blir dags för dig att flytta till annan bostad behöver du säga upp din lägenhet.
All uppsägning ska göras skriftligt.
Den görs genom att skriva på anvisad ruta på baksidan av hyreskontraktet och lämna in eller skicka in det till oss.

Uppsägningstid

Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att uppsägningstiden ska börja räknas från efterföljande månad. Uppsägningen ska göras skriftligt på baksidan av ditt kontrakt. 
Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen.

Du är som hyresgäst skyldig att betala hyra för hela uppsägningstiden.

Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare, men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

OBS! För carport/motorvärmare är uppsägningstiden en hel kalendermånad.

Att tänka på vid utflyttning

Städning

Det finns många praktiska bestyr att ta hand om vid en flyttning. Ett av dem är städningen av den lägenhet man lämnar. Här några tips:

- Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t.ex. dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten.
- Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen.
- Dekaler och kontaktpapper skall tas bort.

Fler städtips kan du få i en broschyr som utdelas av hyresvärd inför flyttning, eller som du kan ladda ner här.

Besiktning
När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas. Tid bokas hos fastighetsägaren innan utflyttning för besiktning.
Vi ser helst att man närvarar vid besiktningen. Besiktning görs för att konstatera lägenhetens skick och att ovanstående åtgärder gällande städning vidtagits.
Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttningen, tvingas värden debitera dig kostnaderna för att ställa lägenheten i ordning.

Nycklar
Alla nycklar ska återlämnas till hyresvärden senast klockan tolv på avflyttningsdagen. Även eventuella kopior som tillverkats samt nycklar till carport/motorvärmare, tvättstuga och förråd.

Kom ihåg!
Glöm inte att göra adressändring när du avflyttar. Det kan du göra på tel: 020 - 97 98 99 eller via Internet på www.adressandring.se.